Школа „Дизайн и реклама“

Подходяща за: младежи от 14 до 19 г.

Ръководител: Пламена Папазова