Камерен състав тамбура

Подходяща за: деца и младежи от 10 до 19 г.

Ръководител: Анна Минчева