Младежки общински съвет

rakovoditel-mos
Искра Иванова
ръководител на МОС

     

Младежки общински съвет - форма на младежко самоуправление и участие на младите хора в обществения живот.

Проект с устойчиво развитие създаден и подкрепен от Община Стара Загора в 1996 година.

Предоставяне на възможност на младите хора от ученическа общност за добиване и показване на организационен опит в работа с различни институции.

Реализиране на идеи, кампании, работа по различни проекти и направления – работа по активизиране на ученическите съвети в училищата – форуми и създаване на нови УС, работа с домовете за деца лишени от родителски грижи, работа с полицията – превенция на престъпността, безопасността, превенция на ХИВ/СПИН, организиране на „сблъсъци” на различни теми, работа с НПО по проблеми като трафик на хора, благотворителност,  работа с ПИЦ по зависимости.

Участва като подкрепяща неформална организация в много и различни проекти свързани с работа с младежи.

Провеждат се  годишно над 35 кампании, прояви, концерти, участия, както самостоятелно подготвяни, така и в сътрудничество с други институции, НПО.

Участва в национални и международни проекти, форуми, конференции, обмени и прояви.

Преминали и добили опит над 1 000 младежи. Утвърден авторитет сред сродни организации в страната и чужбина.

В последните две години над 15 младежи участваха в проекти по младежки обмен в Италия, Финландия, Литва.

mos

Тази част от дейността на Младежки дом и младежки общински съвет е изключително важна, защото има многостранни аспекти на проявления:
разширява хоризонтите пред младите хора, установява междуинституционални и международни контакти, натрупване на ценен практически опит, популяризиране работата на младите хора от нашия град, работещи доброволно в различни направления.

Младежки общински съвет се създава като организация със своя структура и устав през 2000 година.

Но като всяко знамeнателно събитие си има и предистория.

Още през 1996 година по предложение на група интелектуалци в град Стара Загора /Петя Арнаудова, Елена Азалова, Христофор Недков/ се поставя началото на новото отношение към младите хора в града.

В Деня на Стара Загора - 5 октомври, се връчва ключа на избрания преди това Млад кмет на града и се провеждат събития ръководени и иницирани от млади хора.

Една от тези инициативи бе и провеждането на младежка общинска сесия с участието на представители на младежки структури и училищни общности.

Така макар и за един ден през 1996 година просъществува Първият младежки общински съвет в град Стара Загора.

Преки организатори на тези събития са клубовете “Дебати” от Градски клуб с ръководител Райна Дюлгерова, СОУ “Ив. Вазов” с ръководител Маргарита Байчева, СОУ “В. Левски” с ръководител  Румяна Николова и ГПЧЕ “Р. Ролан” с ръководител Румяна Лечева.

През периода 1997 - 1999 година се провеждат няколко обучения, започна издаването на вестник на Младежки образователен център “Августа Траяна”, а Младежкият общински съвет  се налага като първата неформална младежка организация в града.

Николай Гюргенов, Ивелин Георгиев – Шака, Златна Михайлова, Стефка Георгиева, Деян Димитров, Георги Георгиев, Рафи Шахугян, Ваня Кръстева, Неда Костадинова, Мартин Акинреми, Генчо Керезов, Росица Тонева, Антон Атанасов, Денис Димитров, Калина Петкова, Десислава Костова, Тихомир Димитров .....кметовете на Млада Загора.

И така вече 17 години.

 

За контакти: тел. 042 639974.

FaceBook