Занимания в 27 форми за новата учебна 2023/2024 година

Занимания в 27 форми за новата учебна 2023/24 година организира Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора. Той осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката и технологиите, изкуствата и хуманитарно обществен профил.

Прочети още: Занимания в 27 форми за новата учебна 2023/2024 година

Седми национален литературен конкурс „Писма до себе си“ – 2023

Седмото издание на националния литературен конкурс „Писма до себе си” организиран от Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие приключи. Конкурсът е включен в НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА на МОН. Темата на конкурса - „Писма до себе си” е свързана с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в окръжаващия ги свят. Тя позволява да разгърнат цялата ширина на своите възможности и въображение.

Прочети още: Седми национален литературен конкурс „Писма до себе си“ – 2023

Грамота за участие за всички участници в Пети Национален ученически конкурс за журналистика "Гео Милев" 2023 г. - Стара Загора може да свалите от тук.

Грамота за участие за всички участници в Пети Национален ученически конкурс за журналистика "Гео Милев" 2023 г. - Стара Загора може да свалите от тук.

 
Поздрави!

Успешно завърши Петият национален журналистически конкурс за ученици "Гео Милев" – 2023 година

Петият национален журналистически конкурс за ученици, иницииран от Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора, Община - Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, включен в НКИИ на МОН за учебната 2022/2023г привлече отново интереса на участници от цялата страна.

Прочети още: Успешно завърши Петият национален журналистически конкурс за ученици "Гео Милев" – 2023 година

Концерт спектакъл на ВС "ТРАЯНА ГЛАС"

ПЪЛНОЛЕТИЕ - концерт спектакъл на ВС  "ТРАЯНА ГЛАС", по повод 18 години от създаването  и активната творческа дейност на вокалната студия.
Очакваме ви на 25. 04./ вторник/, 18:00 часа в зала Културен център - Ст. Загора. Билетите - покани са с места, но са безплатни. 
 
Поздрави!