Пети национален литературен конкурс „Писма до себе си”- 2021 година

Темата на конкурса е „Писма до себе си”. Тя е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в окръжаващия ги свят. Темата позволява да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението. Епистоларната форма не е задължителна. Конкурсът е литературен. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе / кратък разказ с обем до 3 страници/.

Прочети още: Пети национален литературен конкурс „Писма до себе си”- 2021 година