Възобновяване на присъствените форми

Уважаеми деца, младежи и родители,

от 08.06. до 31.07. Център за подкрепа за личностно развитие, възобновява присъствените си форми.

Заниманията на децата и младежите ще стават след подаване на Декларация за информирано съгласие, която може да изтеглите от тук.

Желателно е родителите и децата да идват с попълнена предварително декларация, както и да се запознаят с извънредния инструктаж относно задълженията на деца и родители в конкретната обстановка и начина на посещение и занимания в ЦПЛР.

Информация за летните ваканционни дейности 2020 г. в ЦПЛР-Стара Загора

Декларация за информирано съгласие

Инструктаж за възобновяване на присъствени дейности с деца и ученици в клубни форми и школи на ЦПЛР – Стара Загора при извънредна епидемична обстановка