Фолклорно-певческа формация

Подходяща за: деца и младежи от 7 до 19 г.

Ръководител: Мина Димитрова