Школа по латиноамерикански танци

Подходяща за: деца от 6 до 14 г.

Ръководител: Нейко Желев