Школа "Ударни инструменти"

Подходяща за: деца и младежи от 8 до 19 г.

Ръководител: Адриан Маринов