Школа „Малка пластика“

Подходяща за: деца от 6 до 14 г.

Ръководител: Слави Славов