Школа „Приложни изкуства“

Подходяща за: деца и младежи от 6 до 19 г.

Ръководител: Юлия Славова