Клуб „Забавна астрономия“

Подходяща за: деца от 7 до 14 г.

Ръководител: Пенка Ганчева