Клуб „Млад експериментатор“

Подходяща за: деца от 10 до 14 г.

Ръководител: Антония Петрова