Кариерно ориентиране

Подходяща за: деца и младежи от 7 до 19 г.

Ръководител: кариерни консултанти