Клуб "Пътешествие във времето"

Подходяща за: деца от 7 до 12 г.

Ръководител: Райна Димитрова