Клуб „Млад журналист“

Подходяща за: младежи от 13 до 19 г.

Ръководител: Розалина Карамалакова