Клуб „Философско ателие“

Подходяща за: младежи от 15 до 19 г.

Ръководител: Милена Иванова