Младежки общински съвет

Подходяща за: младежи от 15 до 19 г.

Ръководител: Искра Иванова