Общински детски съвет

Подходяща за: деца от 12 до 14 г.

Ръководител: Розалина Карамалакова