Национален конкурс - Моят празник 2022

nagrada moyat praznikk

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА

                СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА

МОЯТ ПРАЗНИК

включен в НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Декември 2022 година

 

І. ЦЕЛИ:

- Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към традиционни, национални, фолклорни и семейни празници в България.

- Целта на конкурса е да се стимулира творческата енергия на българските деца за създаване на художествени произведения в областта на изобразителното изкуство.

- Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от страната, приобщаване към изобразителното изкуство.

ІІ. УЧАСТНИЦИ:

Деца от  училища, школи и извънучилищни звена в страната:

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
І-ва възрастова група. – 7-10 години
ІІ-ра възрастова група – 11-15 години
Конкурсът е индивидуален.

ІІІ.РЕГЛАМЕНТ:

Жанров обхват: живопис, графика, 
Материали и техника: по избор
Формат на творбите: 35/50см. /без паспарту/

Всеки участник може да представи до две творби в съответната възрастова група.

Всяка творба трябва да съдържа следната  информация:
- Трите имена на автора - точен адрес, телефон и e-mail за връзка
- Възраст
- Ръководител
- Училище, школа, извънучилищно звено - точен адрес, телефон и e-mail за връзка

ТВОРБИТЕ ДА СА ПРИДРУЖЕНИ С ОПИС .

Произведенията не се връщат.

Краен срок:  07 ноември 2022 г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИСТИГНАЛИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК,

НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И ЖУРИРАТ!

 

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ  НА  АДРЕС:

За конкурса: “Моят празник“

ЦПЛР - СТАРА ЗАГОРА

ул. "Захарий Княжески" 71, ет. 3,

6000 град Стара Загора

За информация: тел.042 629062,638698

ІV. Награден фонд

Специална награда на Община Стара Загора

- Ще бъдат присъдени поотделно за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие  и школи І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди.

- Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ЦПЛР – Стара Загора .

Най –добре представилите се институции и ръководители получават грамота.

С одобрените от журито творби ще бъде подредена изложба.

Изложбата ще се открие  14 декември 2022г. в зала „Лубор Байер“,

Ул. „Лубор Байер“ №1 гр. Стара Загора.

Списък с имената на победителите и всички участници в изложбата ще бъдат публикувани на сайта на Център за подкрепа за личностно развитие.

Стара Загора, сайта на Община Стара Загора и ФБ страница.

Разноските по пребиваването за откриване на изложбата и награждаването са за сметка на участниците.

Наградите се получават лично или по Български пощи.