Общински конкурс - Сурва, награждаване

„Сурва, весела година” 2022 отново украси Коледа.

„Сурва, весела година”-  традиционната изложба - конкурс за  изработка на сурвакници, организиран от ЦПЛР и Община Стара Загора.

Жури в състав:  Юлия Славова - ръководител на школа Приложни изкуства, Тошо Стефанов – ръководител на школа ”Живопис” и  Слави Славов - ръководител на школа Малка пластика, се събра и оцени получените сурвачки участващи в традиционния общински конкурс „Сурва, весела година“ 2022 година.

По регламент сурвачките трябваше да са изработени от естествени материали, да носят българската традиция и да отразяват уменията и сръчността на децата, както и познания за обичаите в България.

Над 40 индивидуални  и 8 колективни грамоти и  награди  ще бъдат раздадени за изработка на сурвакница.

Участниците в конкурса бяха в две възрастови групи - І гр. І - ІV клас и ІІ група V- VІІ клас .

До крайния срок 14.12.2022 година бяха получени над 100 сурвакници и от над 20 училища, детски градини от нашия град и общината, както и участие от  ОУ “Паисий Хилендарски“, гр. Раднево.

Връчването на наградите и откриването на изложбата ще се състои на 22.12.2022 година от 14.00 часа в залата на ЦПЛР ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3

В конкурса за сурвачки грамоти и предметни награди получават:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 1-4 КЛАС

1.Пенко Тасев -II Б клас ОУ “Паисий Хилендарски“,гр.Раднево

2.Валентин Иванов -IVА клас ,IX ОУ “Веселин Ханчев” гр.Стара Загора

3. I клас ОУ „Христо Ботев“ , с. Хрищени, общ. Стара Загора

4.  Магда Георгиева -IБ клас, XI ОУ „Николай Лилиев“,гр.Стара Загора

5.Мартин Георгиев - IVА клас ,XI ОУ „Николай Лилиев“, гр.Стара Загора

6.Вивиан Василева -IБ клас, XI ОУ „Николай Лилиев,“гр.Стара Загора

7. Станислав Ников -IБ клас ,XI ОУ „Николай Лилиев“, гр.Стара Загора

8. IIБ клас ,СУ „Христо Смирненски“, гр.Стара Загора

9.Аксения Ромеова -I клас , СУ „Христо Смирненски“, гр.Стара Загора

10. ЦДО -IV клас ,СУ „Христо Смирненски“, гр.Стара Загора

11.Никол Митева - IIВ клас ,IX ОУ “Веселин Ханчев“, гр.Стара Загора

12.Сара Ал - Асад - IIIБ , IX ОУ “Веселин Ханчев“ гр.Стара Загора

13.Аноанета Калоянова- IIIБ ,IX ОУ “Веселин Ханчев“, гр.Стара Загора

14.Борислав Иванов -II клас, ОУ „Самара“, гр.Стара Загора

15.Дарина Димитрова -I клас ,ОУ „Кольо Ганчев“, гр.Стара Загора

16.Петър Христов -IIIБ клас ,НУ „Димитър Благоев“ , гр.Стара Загора    

17.Дилян Димитров -IБ клас ,НУ „Димитър Благоев“, гр.Стара Загора     

18 Дария Вълева- IБ клас ,НУ „Димитър Благоев“, гр.Стара Загора     

19.Бориса Неделчева- IIБ клас ,НУ „Димитър Благоев“ , гр.Стара Загора    

20.Рам Гири -IIБ клас ,НУ „Димитър Благоев“ , гр.Стара Загора    

21.Матео Политов -IIБ клас ,НУ „Димитър Благоев“, гр.Стара Загора     

22.Клуб „Народно творчество“ ,IГ клас ,VОУ „Митьо Станев“, гр.Стара Загора

23.Александра Искрева -IVД клас, VОУ „Митьо Станев“, гр.Стара Загора

24. ДГ№ 55 „Незабравка“, с.Хан Аспарухово, общ.Стара Загора

25.ПГ/5-6г./ ДГ №55 „Незабравка“, с.Хан Аспарухово, общ.Стара Загора

26.Румяна Корцанова - Iклас, ОУ “Кирил Христов“, гр.Стара Загора

27.Таная Русева-IV А клас, ОУ “Христо Ботев“,с.Братя Кунчеви, общ. Стара Загора

28.Надя Атанасова – IV клас, ОУ “Христо Ботев“, с.Братя Кунчеви, общ. Стара Загора

29.Мария Миткова - II клас ОУ “Христо Ботев“,с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора

30.Недка Георгиева – IV клас, ОУ “Христо Ботев“,с.Братя Кунчеви, общ.Стара Загора

31.Галя Йорданова – IV клас, ОУ “Христо Ботев“,с.Братя Кунчеви, общ.Стара Загора

32.Станчо Станчев  -III клас, ОУ “Христо Ботев“,с.Братя Кунчеви, общ.Стара Загора

33.Карина Вълчева-IА клас, ОУ “Кирил Христов“, гр.Стара Загора

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V-VII КЛАС

1. Радослав Симеонов -V клас ,ОУ „Отец Паисий“,с.Калояновец, общ.Стара Загора

2. Цено Вълчев- VII клас ,ОУ „Отец Паисий“,с.Калояновец, общ.Стара Загора

3.Божко Божков -VI клас ,ОУ „Отец Паисий“,с.Калояновец, общ.Стара Загора

4.Атанасий Драгиев -VI клас ,ОУ „Отец Паисий“,с.Калояновец, общ.Стара Загора

5.Андрей Минков- VI клас ,ОУ „Отец Паисий“,с.Калояновец, общ.Стара Загора

6.Денислав Йорданов -V клас ,ОУ “Самара“, гр.Стара Загора

7.Симеон Петров -VI Б клас ,ОУ „Кольо Ганчев“, гр.Стара Загора

8.Славена Иванова -VА клас ,XI ОУ „Николай Лилиев“, гр.Стара Загора

9.Георги Монев -VIIА клас ,IX ОУ „Веселин Ханчев“, гр.Стара Загора

10.Георги Димитров -VА клас ,IX ОУ „Веселин Ханчев“, гр.Стара Загора

11.Гергана Попова -VГ клас ,IX ОУ „Веселин Ханчев“, гр.Стара Загора

12.Виктор Ставров -VIIВ клас ,IX ОУ „Веселин Ханчев“, гр.Стара Загора

13.VI А клас  ,СУ “Христо Смирненски“, гр.Стара Загора

14.VI Б клас ,СУ “Христо Смирненски“, гр.Стара Загора

15.Йордан Николов -VI клас ,,ОУ “Христо Ботев“,с.Хрищени, общ.Стара Загора

16.Алекси Василев -VIклас ,ОУ “Христо Ботев“,с.Хрищени, общ.Стара Загора