Седми национален литературен конкурс „Писма до себе си“ – 2023

Седмото издание на националния литературен конкурс „Писма до себе си” организиран от Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие приключи. Конкурсът е включен в НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА на МОН. Темата на конкурса - „Писма до себе си” е свързана с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в окръжаващия ги свят. Тя позволява да разгърнат цялата ширина на своите възможности и въображение.

До крайни срок бяха 109 творби от 85 участници, от 30 населени места, 16 области в страната. Участниците разделени в две възрастови групи от 10 до 13 години и от 14 до 19 години, представиха своите творби в две раздела – поезия и проза. Младите творци са от различни школи, клубове и ателиета по творческо писане както от ЦПЛР, така и от училища и други културни институции. Награждаването на участниците ще бъде на 31.05. 2023 година от 18.00 часа в камерна зала на Културен център за даровити и талантливи деца „Петър Жеков”

„ПИСМА ДО СЕБЕ СИ“ – ЛИЧНОСТТА В И ЗА СВЕТА

„Националният литературен конкурс „Писма до себе си” за седма поредна година даде възможност за творческа изява на младите български таланти. За пореден път, вдъхновени от реалния живот, учениците имаха възможност да заявят своето присъствие в света, да дадат личностната си оценка на теми, идеи, поведенчески и ценностни модели. Видими са някои тенденции, които може да се откроят при настоящото издание на формата. Преобладават творбите, написани в проза. Конкурсните работи, създадени в мерена реч, намаляват чувствително. При прозата (есе, разказ) все още се среща моделът на автоадресираното писмо – било до себе си (тук и сега), било до авторовия бъдещ Аз. Същият се наложи като шаблон и излизането от неговите рамки става бавно. Все още някои участници (вероятно и техните ръководители) го предпочитат, но той (дори при много талантливо написани текстове) размива индивидуалността на своя автор и не му дава пълноценна възможност да се открои като творец. Литературната муза все по рядко носи вдъхновение на поетите. Стихотворенията, включени в конкурса, имат своите достойнства, но осезателно намаляват. В този смисъл за бъдещите издания се очертава широко (почти) свободно поле за поетическо съревнование (от една страна) и нови предизвикателства пред участници и ръководители (от друга страна). В този контекст заслужени адмирации заслужават както организаторите на конкурса, така и всички талантливи ученици на Република България, участвали и участващи в него. Всички те придобиват облика си на творчески индивидуалности, които търсят пълноценното си място в пъстрия свят и дават своята искрена и неподправена преценка за него”. ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ -Старши експерт по БЕЛ, в РУО – Стара Загора – член на журито

Журито в състав: Станислава Раянова – журналист в БНР – Стара Загора - председател, Иван Желязков – старши инспектор БЕЛ – РУО град Стара Загора – член, Весела Георгиева – поетеса, автор на индивидуални приказки – член, след задълбочено обсъждане и като се съобрази с критериите и статута на конкурса, реши да присъди награди и поощрения на следните участници:

Протокол