СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за април 2019 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Млад експериментатор

11.00 –19.00ч.

11.00 –19.00ч.

11.00 – 19.00ч.

   

Фолклорна певческа формация

 

 

18.00ч.

 

18.00ч.

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00ч.

15.00 – 17.00ч.

Кариерен център

Вокална студия

„Траяна глас”

17.00 – 21.00ч.

17.00 – 21.00ч.

17.00 - 20.30ч.

17.00 - 20.30ч.

11.00  –14.00ч.

ФА ”Траянци”

17.45ч.

начинаещи

19.00ч.-големи

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

19.00ч.

голяма група

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

 

Латиноамерикански танци

 

17.30 – 18.30ч. начинаещи

 

 

17.30 – 18.30ч.

начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

19.30 – 20.30ч.

Парадни и спортни

 

18.30 –19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

 

ХИП-ХОП

   

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

Живопис

 

14.00-15.00ч.

 

10.30 – 12.00ч.

 

14.00-15.00ч.

 

10.30 – 12.00ч.

 

Индивидуална работа

 

Приложни изкуства

 

9.00-12.00ч.

 

16.00 – 18.00ч.

 

16.00 – 18.00ч.

 

16.00 – 18.00ч.

 

15.30 – 16.30ч.

Малка пластика

 

 

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

Гъдулка

 

17.00 – 20.00ч.

 

17.00 – 20.00ч.

 

Детски парламент

 

 

 

18.00-1930ч.

Младежки дом

 

 

Тамбура

 

17.00 – 19.00ч.

 

17.00 – 19.00ч.

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

19.30ч.

Младежки дом

 

 

 

19.30ч.

Младежки дом

 

Детска театрална школа

„Талант“

18.00 –20.30ч.

Младежки дом

 

 

 

18.00 – 20.30ч.

Младежки дом

Литературен клуб

„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30ч.

 

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 18.00ч.

Младежки дом

 

 

Млад журналист

 

14.00 – 16.00ч.

 

14.00 – 16.00ч.

 

Дебати

 

19.30ч.

Младежки дом

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за март 2019 г.

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

 ПЕТЪК

Биология  – “БиоLOVEя’’

         

Млад експериментатор

11.00 –19.00

11.00 –19.00

11.00 -19.00

   

Фолклорна певческа формация

 

 

18.00

 

18.00

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00

15.00 – 17.00
Кариерен център

Вокална студия
„Траяна глас”

17.00 – 21.00

17.00 – 21.00

17.00 - 20.30

17.00 - 20.30

11.00  –14.00

ФА ”Траянци”

17.45
начинаещи

19.00ч.-големи

I група- 17.45

II група-19.00

19.00
голяма група

I група- 17.45
II група-19.00

 

Латиноамерикански
танци

 

17.30 – 18.30
начинаещи

 

 

17.30 – 18.30 
начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30
Парадни

19.30 – 20.30
Спортни

 

19.30 – 20.30 
Парадни и спортни

 

18.30 –19.30
Парадни

19.30 – 20.30
Спортни

 

 ХИП-ХОП

 

 

18.30 – 19.30
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 

18.30 – 19.30
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 

Живопис

 

10.30-12.00

 

14.00 – 15.00

 

10.30-12.00

 

14.00 – 15.00

 

Индивидуална
работа

 Приложни изкуства

 16.00-18.00

 9.00 – 12.00

 9.00 – 12.00 

 9.00 – 12.00 

 9.00 – 11.00 

Малка пластика

 

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

 11.00 - 15.00

Гъдулка

 

17.00 – 20.00

 

17.00 – 20.00

 

Детски парламент

 

 

 

18.00-1930
Младежки дом

 

 

Тамбура

 

17.00 – 19.00

 

17.00 – 19.00ч.

 

Театрална експериментална трупа “Тези“

19.30
Младежки дом

 

 

 

19.30
Младежки дом

 

Детска театрална школа

„Талант“

18.00 –20.30
Младежки дом

 

 

 

18.00 – 20.30
Младежки дом

Литературен клуб

„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30

 

 

 

Младежки общински съвет

 

 

от 18.00
Младежки дом

 

 

Млад журналист

 

14.00 – 16.00

 

14.00 – 16.00

 

Дебати

 

19.30
Младежки дом

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за февруари 2019 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Биология  – “БиоLOVEя’’

         

Млад експериментатор

11.00 –19.00ч.

11.00 –19.00ч.

11.00 -19.00ч.

   

Фолклорна певческа
формация

 

 

18.00ч.

 

18.00ч.

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00ч.

15.00 – 17.00ч.

Кариерен център

Вокална студия
„Траяна глас”

17.00 – 21.00ч.

17.00 – 21.00ч.

17.00 - 20.30ч.

17.00 - 20.30ч.

11.00  –14.00ч.

ФА ”Траянци”

17.45ч.-начинаещи
19.00ч.-големи

I гр- 17.45ч.
II гр-19.00ч.

19.00ч.
голяма група

I гр- 17.45ч.
II гр-19.00ч.

 

Латиноамерикански
танци

17.30 – 18.30ч. начинаещи

 

 

17.30 – 18.30 
начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30ч.
Парадни

19.30 – 20.30ч.
Спортни

 

19.30 – 20.30 ч.
Парадни и спортни

 

18.30 –19.30ч.
Парадни

19.30 – 20.30ч.
Спортни

 

 

ХИП-ХОП

 

 

18.30 – 19.30ч.
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 

18.30 – 19.30ч.
Начинаещи

19.30 – 20.30ч.
Големи

 Живопис

14.00-15.00ч.

Индивидуална работа

14.00-15.00ч.

10.30 -12.00ч.

10.30 -12.00ч.

Приложни
изкуства

9.00 – 12.00 ч.

16.00-18.00ч.

16.00-18.00ч.

16.00-18.00ч.

15.30-16.30ч.

Малка
пластика

 

11.00 - 15.00ч.

11.00 - 15.00ч.

11.00 -15.00ч.

11.00 -15.00ч.

Гъдулка

 

17.00 – 20.00ч.

 

17.00 -20.00ч.

 

Детски
парламент

 

 

18.00-19.30ч.
Младежки дом

 

 

Тамбура

 

17.00 – 19.00ч.

 

17.00 – 19.00ч.

 

Театрална експериментална
трупа “Тези“

19.30ч.
Младежки дом 

 

 

19.30ч.
Младежки дом

 

Детска театрална школа
„Талант“

18.00 –20.30ч.
Младежки дом

 

 

 

18.00 – 20.30ч.
Младежки дом

Литературен клуб
„Без заглавие“

 

19.00 – 20.30ч.

 

 

 

Младежки
общински съвет

 

 

от 18.00ч.
Младежки дом

 

 

Млад журналист

 

14.00 – 16.00ч.

 

14.00 – 16.00ч.

 

Дебати

 

19.30ч.
Младежки дом

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за януари 2019 г.

 
ШКОЛИ И КЛУБОВЕ
 
ПОНЕДЕЛНИК
 
ВТОРНИК
 
СРЯДА
 
ЧЕТВЪРТЪК
 
ПЕТЪК
Биология  – “БиоLOVEя’’
 
 
 
 
 
Млад експериментатор
11.00-19.00
11.00-19.00
11.00-19.00
 
 
Фолклорна певческа формация
 
 
18.00
 
18.00
Забавна астрономия
 
 
 
 
10.00-12.00
15.00 -17.00
Кариерен център
Вокална студия
„Траяна глас”
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-20.30
17.00 -20.30
11.00-14.00
ФА ”Траянци”
17.45
начинаещи
19.00ч.-големи
I гр.-17.45
II гр.-19.00ч.
19.00
голяма група
I гр.-17.45
II гр.-19.00
 
Латиноамерикански танци
 
17.30 – 18.30
начинаещи
 
 
17.30 – 18.30 
начинаещи
 
Мажоретен състав
 
18.30-19.30
Парадни
19.30-20.30
Спортни
 
19.30-20.30 
Парадни и спортни
 
18.30-19.30
Парадни
19.30-20.30
Спортни
 
 
ХИП-ХОП
 
 
18.30-19.30
Начинаещи
19.30-20.30
Големи
 
18.30-19.30ч.
Начинаещи
19.30-20.30ч.
Големи
Живопис
 10.30-11.30
Индивидуална работа
 10.30-11.30
14.30-15.30
 10.30-12.00
Приложни изкуства
9.00-12.00 
16.00-18.00
 9.00-12.00 
9.00-12.00 
9.00-12.00 
Малка пластика
 
 
 
11.00-15.00
 
11.00-15.00
 
11.00-15.00
 
11.00-15.00
Гъдулка
 
17.00-20.00
 
17.00 – 20.00
 
Детски парламент
 
 
 
18.00-19.30
Младежки дом
 
 
Тамбура
 
17.00-19.00
 
17.00-19.00
 
Театрална експериментална трупа “Тези“
19.30
Младежки дом
 
 
 
19.30
Младежки дом
 
Детска театрална школа
„Талант“
18.0-20.30
Младежки дом
 
 
 
18.00-20.30
Младежки дом
Литературен клуб
„Без заглавие“
 
19.00-20.30ч
 
 
 
Младежки общински съвет
 
 
от 18.00
Младежки дом
 
 
Млад журналист
 
14.00-16.00
 
14.00-16.00
 
Дебати
 
19.30
Младежки дом
 
 
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за ноември 2018 г.

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Биология  – “БиоLOVEя’’

     

от 19.30ч.

 

Млад експериментатор

11.00 –19.00ч.

11.00 –19.00ч.

11.00 – 19.00ч.

   

Фолклорна певческа формация

 

 

18.00ч.

 

18.00ч.

Забавна астрономия

 

 

 

 

10.00 –12.00ч.

15.00 – 17.00ч.

Кариерен център

Вокална студия

„Траяна глас”

17.00 – 21.00ч.

17.00 – 21.00ч.

17.00 - 20.30ч.

17.00 - 20.30ч.

11.00  –14.00ч.

ФА ”Траянци”

17.45ч.

начинаещи

19.00ч.-големи

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

19.00ч.

голяма група

I група- 17.45ч.

II група-19.00ч.

 

Латиноамерикански танци

 

17.30 – 18.30ч. начинаещи

 

 

17.30 – 18.30 ч.

начинаещи

 

Мажоретен състав

 

18.30 – 19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

19.30 – 20.30 ч.

Парадни и спортни

 

18.30 –19.30ч.

Парадни

19.30 – 20.30ч.

Спортни

 

 

ХИП-ХОП

 

 

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

18.30 – 19.30ч.

Начинаещи

19.30 – 20.30ч.

Големи

 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

Живопис

 

10.30 – 11.30ч.

Индивидуална работа

 

10.30 – 11.30ч.

 

14.30 – 15.30ч.

 

10.30 – 12.00ч.

 

Приложни изкуства

 

9.00 – 12.00 ч.

 

16.00-18.00ч.

 

9.00 – 12.00 ч.

 

9.00 – 12.00 ч.

 

9.00 – 12.00 ч.

Малка пластика

 

 

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

 

11.00 - 15.00ч.

Гъдулка

 

17.00 – 20.00ч.

 

17.00 – 20.00ч.

 

Детски парламент

 

 

 

18.00-1930ч.

Младежки дом